Gayle ศิลปินสาวเจ้าของเพลง abcdefu เตรียมแสดงสดที่กรุงเทพฯ

GAYLE (My first time) in Asia 2024 Bangkok คอนเสิร์ตครั้งแรกในไทยของ Gayle ศิลปินสาวมากความสามารถ เจ้าของเพลง abcdefu

Read More