FrenchW หยิบเดทแรกเขียนเป็นเพลง 2 ชั่วโมง (or forever)

2 ชั่วโมง (or forever) ซิงเกิลสุดน่ารักจาก FrenchW (เฟรนช์ดั๊บ) ที่หยิบเดทแรกมาเขียนเป็นเพลงที่ฟังปุ๊บ! เหมือนถูกบอกรักก่อนวาเลนไทน์

Read More